När vi föds till den här världen har vi en naturlig tillgång till våra behov, våra liv går ut på att få dem tillgodosedda. Vi gör vad vi kan, i början på ett ordlöst vis, för att få till exempel näring, kärlek, närhet, trygghet och omsorg. I självklarheten i att vara utvecklas vi till dem vi är.

Men som små är vi utlämnade till föräldrar eller andra vuxna att förstå, tolka, spegla och tillgodose våra behov. När de vuxna av olika anledningar inte klarar av den uppgiften uppstår som inre ”sår” i oss. En del av vårt växande till oss själva liksom stannar av och vi utvecklar överlevnadsstrategier för att undvika smärtan. Ett barn som får lära sig att det inte är okej att gråta och söka tröst kan till exempel utveckla en strategi att spela kaxig och aldrig visa att det behöver någon annan. Till slut kanske barnet till och med tror att det är sant, att det faktiskt inte behöver stöd av andra människor.

För barnet är strategierna livsnödvändiga, det anpassar sig för att få tillhöra sin ”flock”, om barnet blir avvisat och lämnat överlever det inte. Men de här strategierna följer oss även senare i livet, trots att vi inte längre är beroende av att anpassa oss. Helt omedvetet fortsätter vi att låta dem styra oss och välja hur vi handlar i olika situationer.

Om vi återknyter kontakten till våra behov och lyssnar till vår längtan, kan vi istället återgå till att göra allt för att få det vi behöver. Vi kan välja att leva, inte bara överleva. Här finner vi också läkningen till våra inre sår och kan fortsätta utvecklingen och växandet till dem vi innerst inne är.

Mycket av arbetet i terapirummet handlar om just det. Att bli medveten om strategier och motstånd som hindrar dig från att leva fullt ut. Att varsamt hitta tillbaka till det genuina och de kvaliteter som just du har. Att upptäcka och återgå till den stig som är just din i den här världen.

Jag vill gärna vara din medvandrare en bit på vägen.

Jag erbjuder samtalsterapi med Psykosyntes som grund. Samtalet är själva stommen i terapin, men hos mig kan du också komma att få använda andra kreativa metoder, som till exempel att måla, göra visualiseringar, meditationer och rollspel.

Par- och relationsterapi

Vi människor längtar ofta efter att bli förstådda i nära relationer. Ibland kan det upplevas som att vi har försökt allt för att bli det utan att lyckas. Ibland kanske vi också hoppas på att vad vi längtar efter från den andra är något som går att läsa ”skrivet i vår panna”.

I parterapi kan du få hjälp med att låta dina känslor och behov få ta plats och du kan också få en ökad förståelse för din partners.

Till par- och relationsterapi kan du komma tillsammans med din kärlekspartner, men du är också välkommen med relationen till en vän, förälder eller ett vuxet barn.

Läs mer om Psykosyntes här