Karin Andersson, diplomerad samtalsterapeut i Psykosyntes

Jag kom i kontakt med Psykosyntesen för cirka 15 år sedan då jag var övningsklient till en terapeut under utbildning. I Psykosyntesen kunde jag hitta hem. För mig blev det något mer än terapi, här kunde jag hitta nya sätt att förhålla mig till mig själv och till livet, finna styrka i det som var sant för just mig. Ett förhållningssätt som innefattar kärlek och acceptans till mig själv och andra.

Jag vill nu vara en del i att ge andra möjlighet att ta till sig Psykosyntesens förhållningssätt. Jag har gått HumaNovas treåriga utbildning och blev 2021 diplomerad samtalsterapeut i Psykosyntes.

Hösten 2022 har jag påbörjat en vidareutbildning till par- och relationsterapeut på HumaNova och har möjlighet att ta emot par som träningsklienter.

Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och följer de etiska riktlinjer som Psykosyntesförbundets etiska råd har sammanställt och som bland annat förbinder mig att arbeta under tystnadsplikt. Att vara diplomerad av HumaNova och inte legitimerad av Socialstyrelsen innebär att jag inte arbetar med psykiska diagnoser. Jag går i regelbunden handledning för din trygghet som klient och jag har F-skattsedel.