Karin Andersson, diplomerad samtalsterapeut och par- och relationsterapeut i Psykosyntes

Mänskligt växande. Jag tänker att det börjar med att öppna sig.

En villighet att nyfiket utforska sig själv och ett mod att möta det man får syn på.

Och att sedan få den där blicken att mjukna.

För att kunna finnas där, som en trygg hamn, för allt det där som tillhör en.

Det öppnar för möjligheten att ta plats i den här världen med just ditt ljus och dina kvaliteter.

Jag kom i kontakt med Psykosyntesen för många år sedan i egen terapi. I Psykosyntesen kunde jag hitta hem. För mig blev det något mer än terapi, här kunde jag hitta nya sätt att förhålla mig till mig själv och till livet, finna styrka i det som var sant för just mig. Ett förhållningssätt som innefattar kärlek och acceptans till mig själv och andra.

Jag är nu så glad att kunna vara en del i att ge andra möjlighet att ta till sig Psykosyntesens förhållningssätt. Jag har gått HumaNovas treåriga utbildning och blev 2021 diplomerad samtalsterapeut i Psykosyntes. Hösten 2023 blev jag också diplomerad par- och relationsterapeut i Psykosyntes.

Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och ingår även i styrelsen för förbundet. Jag följer de etiska riktlinjer som Psykosyntesförbundets etiska råd har sammanställt och som bland annat förbinder mig att arbeta under tystnadsplikt. Att vara diplomerad av HumaNova och inte legitimerad av Socialstyrelsen innebär att jag inte arbetar med psykiska diagnoser. Jag går i regelbunden handledning för din trygghet som klient och jag har F-skattsedel.